Spiritual Response Therapy

 

Jsme více než víme

Stokrát za den se rozhodujeme, co dělat, říkat a jak myslet. Přesto ne všechna tato rozhodnutí se zdají být vědomá. Můžeme se ptát: „Proč jsem to řekl?“ Nebo:“Proč jsem reagoval takto?“Odpovědi leží doslova uvnitř nás. Jsme mnohem víc než jen fyzické mozky ve fyzických tělech. Jsme opravdu mnohem víc než vědomí sebe sama. Vyjádřeme to jednoduše. To, co považujeme za mysl, má tři složky vědomí, podvědomí a nadvědomí……
(Robert E. Detzler).

Co je SRT?

SRT (Spiritual Response Therapy) je pečlivý proces prozkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním růstu.
Nejvíce lidí věří, že k léčení dochází prostřednictvím medicíny a to je do určité míry pravda. Nicméně větší léčení a jediné trvalé vyléčení je možné prostřednictvím naladění na Ducha a poznáním nás samotných jako duchovních bytostí.

Systém SRT je procesem zkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů, který slouží k rychlému nalezení a uvolnění disharmonických, omezujících myšlenek a přesvědčení, aby pak na jejich místo byly dosazeny myšlenky užitečné, láskyplné a prospěšné. SRT představuje mocný, bezbolestný a přesný způsob, jak provést terénní úpravy našeho vnitřního i vnějšího života, který pak můžeme prožívat daleko svobodněji.

Systém SRT používá kyvadlo, sadu tabulek a specifickou sérii otázek, které slouží k průzkumu a k čištění disharmonického programování podvědomé mysli i duševních záznamů.
(Robert E. Detzler) 

Co jsme vlastně zač?

Kontakt: vera@viabona.cz